LECK KRIJGT SINDS CORONA MEER VRAGEN OVER ERNSTIG LETSEL BIJ KINDEREN

‘We maken ons zorgen over de kinderen met minder zichtbaar letsel’

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) krijgt sinds het ingaan van de corona-maatregelen meer vragen over ernstig letsel bij kinderen. Artsen die op basis van medische bevindingen een vermoeden hebben van kindermishandeling kunnen bij het LECK terecht voor duiding en advies. Tijdens de corona-periode ging het in 50% van de adviesvragen om botbreuken terwijl dat in andere jaren gemiddeld 32% was. Nog een opvallend én zorgelijk punt: kinderen met minder zichtbaar letsel worden minder gezien.


De meest voorkomende vraag die het LECK van artsen krijgt, is: past het letsel bij een ongeluk of bij mishandeling? In de voorgaande vijf jaren werden de meeste vragen gesteld over bloeduitstortingen (ruim 43%). ‘Het aantal adviesvragen steeg niet in de afgelopen periode, maar ging wel over ernstiger, zichtbaarder letsel’, vertelt Mascha Kamphuis, medisch directeur van het LECK. ‘Dat het merendeel nu over botbreuken gaat, heeft waarschijnlijk te maken met de zorgvraag en zichtbaarheid van het kind. Minder zwaar letsel, zoals bloeduitstortingen, wordt meestal opgemerkt doordat een kind gezien wordt bij een arts, op school, of op de kinderopvang. De meeste kinderen waren de afgelopen maanden veelal thuis, waardoor ze minder door derden werden gezien. Maar met een botbreuk heb je vaker pijnklachten en blijf je niet rondlopen. Dan ga je wel naar het ziekenhuis.’

Kamphuis maakt zich zorgen over de kinderen die nu juist níet worden gezien. ‘Er zijn kinderen die thuis mishandeld worden en op dit moment minder goed in beeld zijn. Wat gebeurt er met hen? Hoe langer het duurt voor er hulp wordt ingeschakeld, hoe ernstiger het geweld kan worden. We moeten als samenleving blijven opletten. Als we een kind met een blauwe plek al signaleren, kunnen we misschien ernstiger letsel voorkomen.’

‘Net als andere organisaties die zich bezighouden met huiselijk geweld en kindermishandeling maken wij ons zorgen over gezinnen waar het niet lekker loopt’, zegt Kamphuis. ‘Door corona zitten gezinsleden meer bij elkaar op de lip, en zijn er meer zorgen over bijvoorbeeld inkomen en gezondheid. Daardoor kan de stress hoger oplopen dan normaal, waardoor meer geweld kan plaatsvinden.’